Doświadczenie

Wieloletnia współpraca z największymi światowymi partnerami takimi jak: DISNEY czy IKEA miała znaczący wpływ na opracowanie, wdrożenie oraz ciągły rozwój procesów produkcyjnych, logistycznych oraz kontrolnych wymaganych we współpracy z tego typu odbiorcami.

Systematycznie przechodzimy audyty zewnętrzne potwierdzające odpowiednie przygotowanie produkcyjne oraz spełnianie najwyższych standardów jakościowych w obszarze produkcyjno-logistycznym.